Oznámenie o autorských právach pre web "Eduard HLADKÝ"

Všetky fotografie na tejto internetovej prezentácii sú zaťažené autorským právom v prospech Eduarda HLADKÉHO a chránené podľa autorského práva platného po celom svete. Digitálne snímky zobrazené na týchto stránkach nesmú byť kopírované, reprodukované, tlačené, modifikované, publikované, odovzdávané ďalej alebo ináč rozširované bez písomného súhlasu autora - Eduarda HLADKÉHO. V skratke - nikto nemá právo použiť akúkoľvek časť tohoto webu mimo definované výnimky. Pri vyžiadaní výnimky kontaktujte autora fotografii, Eduarda HLADKÉHO. Akékoľvek neautorizované použitie bude mať za následok vymáhanie práva súdom.